MIP voorstel van WaterstofNet, Hydrogenics en Colruyt goedgekeurd
25 oktober 2011

MIP voorstel van WaterstofNet, Hydrogenics en Colruyt goedgekeurd

Het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform, kortweg MIP is door de Vlaamse overheid in het leven geroepen met oog op het vergroenen van de economie. 

De MIP studie waar WaterstofNet aan deelneemt is H2 SMARTGRID en bekijkt de toepassingsmogelijkheden van waterstof binnen een smartgrid omgeving

Het streefdoel van deze studie is om een fluctuerend aanbod van hernieuwbare elektriciteit door middel van waterstof optimaal af te stemmen op de vraag naar hernieuwbare elektriciteit. Daar waar voor kleinschalige elektriciteitsopslag batterijsystemen volstaan, bestaat bij grootschalige introductie van hernieuwbare elektriciteit een behoefte  aan grootschalige energieopslag, waarbij waterstof perspectieven biedt. In deze studie wordt onderzocht welk traject Vlaanderen dient te volgen om op technisch-economisch vlak toonaangevend te worden binnen Europa.

Doelstellingen
Het doel van deze studie is een financiële, technische en wetgevende evaluatie maken van het gebruik van waterstof binnen een smartgrid applicatie. Binnen deze studie willen we evalueren hoe we waterstof kunnen aanwenden bij het optimaler afstemmen van on-site energieproductie en verbruik. Buffercapaciteit van waterstof speelt in deze evaluatie een grote rol en zal mee worden onderzocht.
Diverse concepten worden in deze haalbaarheidstudie bestudeerd, waarbij zoveel mogelijk concrete gegevens meegenomen worden, om op deze manier de businessplans zo goed mogelijk te kunnen bepalen.

 

Concreet wordt de studie gekoppeld aan:

- Duurzaam waterstoftankstation (producent Hydrogenics) van WaterstofNet

- Brandstofceltestfaciliteit van WaterstofNet bij Solvay. 

- Gebruik van analysemodule om simulatieberekeningen uit te kunnen voeren.

De resultaten en de resulterende businessmodellen zullen gebaseerd zijn op realistische en betrouwbare inputgegevens en kunnen veralgemeend worden naar een ruimere toepassing op Vlaams niveau.