Start project HyPACT, onderzoek naar een efficiënter proces voor het kraken van groene ammoniak naar H2
7 oktober 2022

Start project HyPACT, onderzoek naar een efficiënter proces voor het kraken van groene ammoniak naar H2

Op 1 oktober is het project HyPACT ('Hydrogen through Plasma Ammonia Cracking Technology') officieel van start gegaan. Projectpartners zijn UAntwerpen, KULeuven en WaterstofNet, die het project geïnitieerd heeft en ook coördineert. In HyPACT onderzoeken de partners of een alternatief proces, gebaseerd op plasmatechnologie, een efficiëntere methode kan opleveren om ammoniak (NH₃) om te zetten naar waterstof.

Ammoniak is een veelbelovende drager voor het transport van groene waterstof over lange afstanden, voornamelijk omwille van zijn hoge energiedichtheid en het feit dat het een CO2-vrije drager is. De toepassing van ammoniak is echter beperkt tot een aantal industriële sectoren, zodat het terug ‘kraken’ van ammoniak naar waterstof een essentiële stap is. De bestaande processen om ammoniak ‘thermo-katalytisch’ te kraken zijn energie-intensief en gebruiken kostbare katalysatoren. In het HyPACT project zullen de 3 partners dus onderzoeken of het proces op basis van plasmatechnologie op een meer kostenefficiënte manier ammoniak kan omzetten naar waterstof. 

Drie Vlaamse onderzoeksgroepen zetten hier samen hun schouders onder: De Universiteit Antwerpen brengt in dit project de kennis in rond plasmareactoren (onderzoeksgroep PLASMANT, Prof. Dr. Annemie Bogaerts) en rond ultra-zuivere extractie van waterstof uit verschillende dragers (onderzoeksgroep DuEL, Prof. Dr. Patrice Perreault). KULeuven zet zijn expertise rond katalysatoren in (onderzoeksgroep COKKAT, Prof Dr. Johan Martens). WaterstofNet neemt de projectcoördinatie op zich, brengt applicatiekennis mee en verzekert de link met geïnteresseerde industriële stakeholders.

Het project zal 2,5 jaar lopen en krijgt steun van het Belgische, federale Energietransitiefonds.