Blue Gate Antwerp zoekt partners
25 oktober 2021

Blue Gate Antwerp zoekt partners

Blue Gate Antwerp (het vroegere Petroleum Zuid) is een gesaneerd bedrijventerrein van 63ha met een strategische ligging aan de Schelde in Antwerpen. Het klimaatneutrale bedrijventerrein is voorbehouden voor innovatieve ondernemingen. Blue Gate Antwerp is op zoek naar partners en lanceert daarom een marktbevraging om te onderzoeken of een duurzame energiehub op de site technisch mogelijk en economisch haalbaar is.

Om deze vraag te beantwoorden lanceert Blue Gate Antwerp vandaag een marktbevraging. Via de marktbevraging wil Blue Gate Antwerp:

  • onderzoeken of de realisatie van een duurzame energiehub op de site technisch en economisch haalbaar is;
  • een roadmap opstellen voor de realisatie van een duurzame energiehub;
  • de mogelijkheid en wenselijkheid van een publiek-private samenwerking evalueren, om eventueel aansluitend via de nodige formele procedures zakelijke rechten op een specifiek perceel aan te bieden aan een privaat consortium om een duurzame energiehub te realiseren en te exploiteren. 

Blue Gate Antwerp zoekt bedrijven met expertise in duurzame energie, zoals de ontwikkeling van waterstoftechnologieën en/of de op- en overslag van waterstof en andere duurzame energieën. Voor de realisatie van de duurzame energiehub, wordt een perceel ter beschikking gesteld dat grenst aan de Schelde. Het perceel telt 1,9ha en kan op termijn worden uitgebreid tot 13,8ha.

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot en met vrijdag 14 januari 2022, 18h00. Download de Request for Information (RFI) hier bij interesse!