De Belgian Hydrogen Council, NLHydrogen en de Duitse Nationaler Wasserstoffrat ondertekenen een MOU om de waterstofeconomie in Europa te stimuleren
13 mei 2024

De Belgian Hydrogen Council, NLHydrogen en de Duitse Nationaler Wasserstoffrat ondertekenen een MOU om de waterstofeconomie in Europa te stimuleren

Op 13 mei tijdens de World Hydrogen Summit ondertekenden de Belgische Waterstofraad, NLHydrogen, en de Duitse Nationale Waterstofraad een Tripartiet Memorandum van Overeenstemming om de waterstofeconomie in Europa vooruit te helpen.

Het MOU bouwt voort op de lange geschiedenis van samenwerking en wederzijdse ondersteuning tussen België, Nederland en Duitsland. Het wil een platform creëren voor samenwerking tussen industrie, overheid, universiteiten, onderzoeksinstituten en maatschappij om innovatie en duurzaamheid in de waterstofsector te bevorderen.

Belangrijke doelstellingen van het MOU zijn onder andere:

- Het vergemakkelijken van gezamenlijke publicaties, het bevorderen van de wijdverspreide toepassing van waterstoftechnologieën
- Het ondersteunen van de integratie van waterstof in het landschap van hernieuwbare energie in overeenstemming met Europees beleid zoals RED II/III (Renewable Energy Directive II/III).

U kunt het persbericht hier lezen (in het Engels).

FOTO-MOU2.jpg   Foto-MOU-3-1.jpg