WaterstofNet als kenniscentrum in Belgische studie rond grootschalige waterstofimport
Port of Antwerp, Deurganckdok
22 november 2019

WaterstofNet als kenniscentrum in Belgische studie rond grootschalige waterstofimport

Zeven grote industriële spelers en publieke stakeholders bundelen hun krachten in een pioniersstudie rond de grootschalige import van waterstof uit andere continenten. Deme, Engie, Exmar, Fluxys, Port of Antwerp, Port of Zeebrugge en WaterstofNet ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst om hun expertise samen te brengen in de richting van een Belgische waterstofeconomie. Dit kadert in de klimaatdoelstelling om in 2050 maar liefst 80% minder CO2 (ten opzichte van 2005) uit te stoten in België.

In een waterstofeconomie is waterstof een belangrijke drager voor hernieuwbare energie om in te zetten voor elektriciteits- en warmteproductie, voor mobiliteit, voor brandstofproductie en als grondstof voor industriële productie. Cruciaal in de levensvatbaarheid van een waterstofeconomie is het opwekken van voldoende hernieuwbare elektriciteit voor de productie van waterstof. Maar in België is er nog niet voldoende wind- of zonne-energie aanwezig, waardoor een deel van de nodige hernieuwbare energie geïmporteerd zal moeten worden. Efficiënte en economische oplossingen voor de import, het transport en de opslag van waterstof vragen echter specifieke expertise. De gezamenlijke studie van de zeven spelers zet nu gecoördineerd en gericht de schouders onder projecten die het produceren, transporteren en opslaan van waterstof vorm geven. Zo zou de waterstof bijvoorbeeld uit landen als Chili of Oman naar België verscheept kunnen worden.

Roadmap voor waterstof als energiedrager
In de eerste fase maken de partners een analyse van de volledige import- en transportketen van waterstof. Het opzet is de financiële, technische en regelgevende aspecten in kaart brengen van verschillende onderdelen in de logistieke keten (productie, laden en lossen en transport over zee en via pijpleidingen). De uitkomst is een roadmap die aangeeft op welke manier waterstof best vervoerd wordt voor de verschillende toepassingen binnen de energie- en chemiesector. Naar verwachting zal die analyse ongeveer een jaar in beslag nemen en zullen de resultaten bijdragen in het opzetten van concrete projecten.

“Als pionier in waterstofontwikkelingen in Vlaanderen en coördinator van het IBN Power-to-Gas, zijn we bijzonder verheugd dat een aantal sterke partijen hun expertise zullen samenbrengen rond het thema van grootschalige import, transport en opslag van waterstof. Deze samenwerking biedt belangrijke perspectieven naar een verdere grootschalige uitrol van waterstoftoepassingen”, stelt Adwin Martens, directeur van WaterstofNet.