Roadmaps en studies WaterstofNet

Inventarisatie en analyse vergunningsaanvragen waterstoftankstations in Nederland

2019

In opdracht van de Nederlandse overheid, Rijkswaterstaat, is een inventaris gemaakt van de status van de bouw van de waterstoftankstations, die  subsidie/ cofnanciering vanuit de Nederlandse overheid hebben ontvangen.

Ondanks dat de subsidies beschikbaar zijn gesteld, bleek dat realisatie van de waterstoftankstations trager gaat dan verwacht.

Doel van deze studie was het in kaart brengen van de belemmeringen. Ook werd onderzocht hoe en waar er gerichter gewerkt kan worden in het voor traject bij de vergunning- verlening van waterstoftankstations in Nederland.
Op basis van de analyses is een algemeen proces schema opgesteld, dat toelaat vergunningstrajecten op te volgen.

Rol van WaterstofNet

WaterstofNet heeft de studie uitgevoerd, gebruik makend van de ervaring die zij op gedaan heeft bij de bouw/exploitatie van waterstof tankstations in Nederland en Vlaanderen en de betrokkenheid bij projecten met waterstoftankstations in het buitenland.