DEME

DEME (Dredging, Environmental and Marine Engineering NV) is een wereldwijd actieve internationale groep van bedrijven die zich specialiseren op het vlak van baggeren, landwinning, haveninfrastructuur, offshore services voor olie- en gasindustrie, windenergie, sanering etc. DEME heeft een grote eigen vloot en draagt innovatie hoog in het vaandel. Voor offshore activiteiten onderzoekt DEME de rol van  waterstof.

Meer info