POM Antwerpen
18 februari 2020

POM Antwerpen

POM Antwerpen vormt het instrument waarmee de provincie Antwerpen haar sociaaleconomisch beleid uitvoert. De ontwikkelingsmaatschappij draagt bij tot de bevordering van de sociaaleconomische ontwikkeling van de provincie Antwerpen, met name door de ondersteuning en uitvoering van de sociaaleconomische projecten. Ze focust op de uitgifte van gronden, het aanleggen van gezamenlijke water- en groenbuffers, een vlotte mobiliteit en ontsluiting en het herwaarderen in het algemeen van bestaande bedrijventerreinen in de provincie. De POM zet ook de schouders onder de energietransitie en wil waterstofprojecten in de provincie faciliteren.

Meer info