Plastic Omnium
23 februari 2020

Plastic Omnium

Plastic Omnium is een toeleverbedrijf aan de Automotive Industry gespecialiseerd in de productie en commercialisering van kunststoffen. Plastic Omnium Benelux houdt zich bezig met het verkopen van alle standaardproducten en diensten van Plastic Omnium. Naast de verkoop van deze standaardproducten wordt er ook maatwerk geleverd op het gebied van zowel producten als diensten. De groep Plastic Omnium investeert eveneens in onderzoek naar toekomstgerichte technologieën als waterstof brandstofcellen. In hun nieuw research center in Brussel wordt voornamelijk gewerkt rond waterstof opslagtanks. Er is een compleet labo met testapparatuur voor de tanks en verder ook componentontwikkeling en ontwikkeling van simulatietools.

Meer info