Expertisecentrum Duurzame Mobiliteit (KDG)
9 maart 2020

Expertisecentrum Duurzame Mobiliteit (KDG)

Het expertisecentrum Duurzame Mobiliteit (onderdeel van KDG) is gespecialiseerd in onderzoek en dienstverlening rond duurzame brandstoffen voor verbrandingsmotoren, aandrijfsystemen en de daarbij horende regelsystemen. Onder invloed van de technologische evolutie benaderen ze in hun onderzoek het voertuig meer en meer als totaalconcept, waarbij ze ook kijken naar de wisselwerking tussen verschillende voertuigsystemen. Een belangrijk onderdeel daarbij vormt de ‘in-voertuigcommunicatie’ tussen verschillende onderdelen en systemen. Hun actuele onderzoeksprojecten focussen zich daarom op de voertuignetwerken zoals CAN, lin en flexray om praktijkgerichte kennis te verwerven over de werking en toepassingsmogelijkheden van deze netwerken bij verschillende voertuigsystemen en -onderdelen.

More info