SUEZ
25 januari 2020

SUEZ

SUEZ  is actief op het vlak van afval- en materialenbeheer via flexibele inzameling en duurzame verwerkingstechnologieën. Met 45 afvalverwerkingssites en sorteercentra in België werkt men aan het hergebruiken van materialen. Suez analyseert de mogelijkheden op uit energie afkomstig uit afvalverbranding waterstof te maken en daarmee zero-emissie vuilniswagens te laten rijden.

Meer info