Port of Zeebrugge
11 februari 2020

Port of Zeebrugge

De haven van Zeebrugge wordt uitgebaat door de ‘Maatschappij van de Brugse Zeehaven’ (MBZ). De maatschappij staat in voor de technische, nautische en commerciële aspecten van het havenbeheer. Het havenbestuur is onder meer verantwoordelijk voor grote infrastructuurwerken zoals het bouwen van kaaimuren en steigers, terreinverharding en wegeniswerken. Ook het onderhoud hiervan valt onder haar bevoegdheid. De haven wordt op een duurzame wijze uitgebouwd en vormt door de elektrische connectie met de offshore windparken en de aanwezigheid van een aardgashub van Fluxys de ideale locatie voor de opslag van hernieuwbare energie.

Meer info