Port of Antwerp
13 februari 2020

Port of Antwerp

Het Havenbedrijf Antwerpen heeft een belangrijke rol in de dagelijkse werking van de haven. De 1.650 medewerkers zorgen ervoor dat de haven functioneert en kan groeien. Het Havenbedrijf beheert en onderhoudt de dokken, de bruggen, de sluizen, de kaaimuren en de gronden en waakt over de veiligheid. Met het oog op de toekomst werkt het Havenbedrijf aan de duurzame uitbouw en de vernieuwing van de haven. Waterstof is daar een wezenlijk onderdeel van zoals duidelijk blijkt uit de power to methanol ambities en de aangekondigde constructie van een sleepboot op waterstof.

Meer info