Oiltanking
27 februari 2020

Oiltanking

Oiltanking is een logistieke dienstverlener van tankterminals voor aardolieproducten, chemicaliën en gassen actief sinds 1972. Het bedrijf beheert 70 terminals in 23 landen. Oiltanking Antwerp Gas Terminal NV is de grootste onafhankelijke gasterminal van West-Europa. Daar Oiltanking ervaring heeft met logistieke oplossingen voor de opslag en transport van petroleumproducten, chemische stoffen en gassen, ligt ook waterstof binnen hun interesseveld.

Meer info