Doelstellingen en activiteiten

De cluster wil in eerste instantie een platform zijn om kennis uit te wisselen en samenwerkingen op te zetten rond waterstof en power-to-gas concepten. Samen met de bedrijven zoekt WaterstofNet naar mogelijke (piloot)-projecten, helpt bij het opzetten van partnerships en de zoektocht naar funding. Daarnaast wil de cluster een spreekbuis vormen richting het beleid en dat zowel op Vlaams, Belgisch als Nederlands niveau.

Om haar doelstellingen te realiseren, komt de cluster eenmaal per kwartaal samen in een Waterstof Industrie Cluster meeting. Op dergelijke bijeenkomsten doen de clusterleden aan kennisuitwisseling en gezamenlijke kennisopbouw over allerhande waterstoftopics. Door middel van tussentijdse, kortere seminaries, worden specifieke onderwerpen dieper uitgespit. Via thematische werkgroepen, bv. ‘scheepvaart en bunkering’, worden concrete samenwerkingen verkend. Een maandelijkse nieuwsbrief informeert de leden dan weer over het meest recente waterstofnieuws uit binnen- en buitenland. Op jaarbasis wordt ook een werkbezoek aan een concreet waterstofproject in binnen- of buitenland gepland.  

Uit  dergelijke kruisbestuivingen kunnen projectideeën ontstaan, die door WaterstofNet bekeken en berekend worden op hun haalbaarheid waarbij we meedenken over mogelijke financieringskanalen op Vlaamse, Nederlands of Europees niveau. De ontwikkeling en realisatie van demonstratieprojecten rond waterstof blijft immers één van de hoofdbetrachtingen. Het uitwerken van creatieve businessmodellen die kunnen leiden tot een interessante, winstgevende waterstof markt, is daar een belangrijk onderdeel van.

De groeiende cluster werpt zich daarenboven op als aanspreekpunt op Vlaams, Belgisch en Nederlands niveau over de rol van waterstof in de toekomstige energiestrategie én als spreekbuis voor het beleid. Waterstof zal een belangrijke rol spelen de komende jaren in de beleidskeuzes. De Waterstof Industrie Cluster analyseert en adviseert op proactieve wijze richting de overheid. 

Tijdens de afgelopen drie jaar werden tientallen samenwerkingsverbanden opgezet en concepten onderzocht. De eerste demonstratieprojecten zitten in de pijplijn. Andere samenwerkingen zijn ontstaan n.a.v. EU calls. Hierbij speelt WaterstofNet als clusterorganisatie een coördinerende rol. We helpen om een goede projectconstructie op te bouwen en de linken te leggen met buitenlandse partijen en lokale overheden. We merken een groeiende interesse voor waterstofprojecten en faciliteren deze maximaal vanuit de cluster.     

Doelstellingen

  • Ontwikkeling en realisatie van demonstratieprojecten rond waterstof in Vlaanderen en (Zuid-)Nederland,
  • Uitwerken van creatieve businessmodellen die kunnen leiden tot een interessante, winstgevende waterstofmarkt en begeleiding naar funding,
  • Kennisuitwisseling en gezamenlijke kennisopbouw over waterstof concepten,
  • Profilering van de Vlaamse en Nederlandse industrie binnen de Europese waterstof markt,
  • Optreden als aanspreekpunt op Vlaams, Belgisch en Nederlands niveau over de rol van waterstof in de  toekomstige energiestrategie en proactieve adviseur van diverse overheden rond waterstofonderwerpen

Doelgroep

Alle bedrijven die actief zijn in een deel van de waardeketen van waterstof :

  • Productie van hernieuwbare energie en/of waterstof
  • De opslag, het transport of de distributie van waterstof
  • De ontwikkeling en/of productie van waterstoftechnologie of componenten daarvan
  • Systeemintegratie en aanvullende services
  • Toepassingen op waterstof (transport, chemie, H2-to-power,…)

LOGO_h2-wic-2021.png

Nieuws WIC
WIC

VoltH2 and TÜV NORD GROUP start development of a green hydrogen plant in Essen

VoltH2, developer and future producer of green hydrogen, is working toge...
Read more
VoltH2 and TÜV NORD GROUP start development of a green hydrogen plant in Essen

Bekaert expands manufacturing and research capacity in electrolysis technologies for green hydrogen production

Driven by the opportunities arising from the energy transition and decar...
Read more
Bekaert expands manufacturing and research capacity in electrolysis technologies for green hydrogen production

President Biden visits Cummins following a 1 billion dollar investment across the US

On Monday, April 3, global power and technology leader, Cummins Inc. wel...
Read more
President Biden visits Cummins following a 1 billion dollar investment across the US

Capgemini publishes report “Low-carbon hydrogen: a path to a greener future”

With the global imperative towards sustainability driving organizations ...
Read more
Capgemini publishes report “Low-carbon hydrogen: a path to a greener future”

Air Liquide paves the way for ammonia conversion into hydrogen with new cracking technology in Antwerp

Air Liquide announces the construction of an industrial scale ammonia (N...
Read more
Air Liquide paves the way for ammonia conversion into hydrogen with new cracking technology in Antwerp

Antwerp Terminal Services (ATS) and CMB.TECH launch World’s First Hydrogen Dual Fuel Straddle Carrier

Antwerp Terminal Services (ATS), a joint venture between MSC PSA Europe ...
Read more
Antwerp Terminal Services (ATS) and CMB.TECH launch World’s First Hydrogen Dual Fuel Straddle Carrier

Belgian federal government allocates 30 million euros for hydrogen projects

A budget of 30 million euros is set aside by the federal government to f...
Read more
Belgian federal government allocates 30 million euros for hydrogen projects

Terranova, Luminus and Nippon Gases establish Terranova Hydrogen NV and join hands for innovative green hydrogen project in Zelzate

Terranova Hydrogen NV is the new company founded by Terranova, Luminus a...
Read more
Terranova, Luminus and Nippon Gases establish Terranova Hydrogen NV and join hands for innovative green hydrogen project in Zelzate

EU pushes forward on hydrogen

The past two weeks the European Union took one decision after another th...
Read more
EU pushes forward on hydrogen

Arnhem gets national testing ground for energy storage

Energy Storage NL and Connectr are working to develop a national testing...
Read more
Arnhem gets national testing ground for energy storage

Over de cluster       Leden        Lid worden        Ledenportaal