Implementatie van waterstofvoertuigen en waterstoftankstations op grote schaal
H2 Mobility Europe


Binnen het Europese project ‘H2ME’ worden op grote schaal waterstoftankstations (29) gebouwd en waterstofvoertuigen (325) in gebruik genomen.

De waterstoftankstations worden gebouwd in Duitsland (20), Frankrijk (3), Groot- Brittannië (3) en Scandinavië (3).

Bedoeling van deze grootschalige uitrol op Europees niveau is om de lidstaten maximaal te laten samenwerken. Bovendien kunnen door de inzet van grotere aantallen (stations en voertuigen) ook de kosten, zowel op vlak van investering als op vlak van onderhoud, sterk naar beneden worden gebracht.

Rol van WaterstofNet
WaterstofNet is binnen het project de aanspreekpartner voor de Benelux en verzorgt
de communicatie rond de voortgang en de stand van zaken van en naar de Benelux.

FCH-LOGO.jpg