Implementatie van waterstofvoertuigen en waterstoftankstations op grote schaal
H2 Mobility Europe 1 en 2
Icoon_waterstoftank.png

2015 
2016 - 2022

Binnen het Europese project ‘H2ME’ zijn op grote schaal waterstoftankstations (29) gebouwd en waterstofvoertuigen (325) in gebruik genomen. Binnen H2ME 2 worden  20 stations gebouwd en meer dan 1100 auto's in gebruik genomen.

Het H2ME2-project is gestart in mei 2016 en is gebouwd op de expertise H2ME 1. Het zal het Europese wagenpark op waterstof aanzienlijk uitbreiden en daarmee de technische en commerciële gereedheid van voertuigen, tankstations en waterstofproductietechnieken bevestigen. Met zijn meer dan 1.100 auto's, bestelwagens en vrachtwagens en 20 HRS zal H2ME2 aanbevelingen doen en eventuele hiaten identificeren die de volledige commercialisering kunnen verhinderen.  Ook worden resultaten verzamelt om toekomstige investeringen te ondersteunen.

Bedoeling van deze grootschalige uitrol op Europees niveau is om de lidstaten maximaal te laten samenwerken. Bovendien kunnen door de inzet van grotere aantallen (stations en voertuigen) ook de kosten, zowel op vlak van investering als op vlak van onderhoud, sterk naar beneden worden gebracht.

Rol van WaterstofNet
WaterstofNet is de 'obersver landencoördinator' voor de Benelux, Oostenrijk en Italië en verzorgt de communicatie over de voortgang en de stand van zaken van en naar deze landen. Ook ondersteunen we het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bij projectopgaven voor de Nederlandse partners.

Meer info op de projectwebsite

https://h2me.eu/