Analyse barrières voor grootschalige implementatie van waterstof (HyLaw)

Het Europese project ‘HyLaw’ is gericht op de regionale analyses van barrières die de
grootschalige implementatie van waterstof als energiedrager verhinderen. Deze analyses
richten zich zowel op technisch-economisch als op juridisch vlak. Door regio’s te laten
samenwerken rond deze thematiek kan gezamenlijk naar oplossingen worden gezocht, die
op Europees niveau kunnen worden gecommuniceerd en daardoor eenvoudiger kunnen
worden geïmplementeerd.
2017

ROL VAN WATERSTOFNET
Waterstof is binnen dit project aanspreekpunt voor België