Certificering groene waterstof
CertifHy


Het CertifHy-project heeft als doel de implementatie van ‘Garanties van Oorsprong’
(GO’s) voor groene en koolstofarme waterstof voor te bereiden. De certificering van
het groene karakter van waterstof - die uit hernieuwbare energie is gemaakt - is
belangrijk voor de verdere valorisatie ervan. ‘Garanties van Oorsprong’ zijn essentieel
om aan consumenten en bedrijven te bewijzen hoe groen waterstof is. Op die manier
kunnen ze een bijdrage leveren aan de energietransitie.
Binnen dit project wordt een schema van GO’s voor waterstof ontwikkeld, dat geldig
is binnen heel Europa. Binnen het CertifHy-project zijn drie pilootprojecten
in Europa geselecteerd, waaronder ook het Don Quichote project bij Colruyt in
Halle (zie pagina 9). Hierop zal het proces voor het toekennen van GO’s aan groene
waterstofproductie dus onder andere worden getest.

Rol van WaterstofNet

Binnen het stakeholdersplatform is WaterstofNet voorzitter van de werkgroep: ‘Guarantee of Origin; commercialisation and use’. Deze werkgroep zal de voorwaarden en mogelijkheden van de ‘Garanties van Oorsprong’ vanuit het perspectief van de gebruiker onderzoeken. In die rol is WaterstofNet ook lid van de
stuurgroep van het project.

www.certifhy.eu

CertifHy-1.jpg