Waterstof voor interne logistieke toepassingen
Hydrolog

Januari 2020 – augustus 2021

Hydrolog omvat het in kaart brengen van mogelijke types van interne transportmiddelen op waterstof via een literatuurstudie en het uitwerken van een business model voor bedrijven om hiermee aan de slag te gaan (TCO-model). Via demonstraties met het mobiel waterstoftankstation van WaterstofNet worden de toepassingsmogelijkheden voor deelnemende bedrijven getoond.

Rol van WaterstofNet

WaterstofNet werkt samen met het VIL en de deelnemende bedrijven alle waterstofgerelateerde onderdelen van het project uit. Concreet betekent dit een ruime literatuurstudie over de toepassingsmogelijkheden van waterstof binnen de intralogistiek, een TCO model waarmee bedrijven logistieke toepassingen op waterstof kunnen vergelijken met alternatieve aandrijfvormen op kostenbasis en de organisatie van een demonstratie met een H2 yard trekker van Terberg in de haven van Antwerpen.

Partners

Aertssen, Air Liquide, Antwerp Euroterminal (AET), Brussels Airport, Delhaize, DEME, Ecosource, Engie Electrabel, Fluxys, Inovyn, Kalmar, Motrac, MPET, POM Limburg, PSA Antwerp, Rentaloc en STILL en Toyota Material Handling.

Programma

Hydrolog betreft een COOCK-project ‘Collectief Onderzoek & Ontwikkeling en Collectieve Kennisverspreiding/-transfer’ in opdracht en onder coördinatie van VIL.