Demonstratie van 3 vaartuigen op waterstof en waterstofbunkering
ISHY
Icoon_boot.png

2019 - 2022

De recente beslissing van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) om tegen 2050 een reductie van 50% CO2-emissies te realiseren, heeft ook in de scheepvaart het zoeken naar alternatieve brandstoffen op gang gebracht. Waterstof wordt meer en meer naar voor geschoven als een belangrijke optie voor toepassing in zowel binnenvaart als de zeevaart.

Binnen het ISHY (Implementation of Ship Hybridisation) project worden 3 vaartuigen op waterstof gebouwd in Vlaanderen en Nederland: een rondvaartboot, een vrachtschip en een “Crew Transport Vessel”, een vaartuig dat bemanning naar de offshore windparken brengt voor onderhoudswerken. Het doel is de haalbaarheid van waterstoftechnologie voor schepen in 3 verschillende toepassingen te demonstreren.

Verder wordt ook het bunkeren van waterstof in havens onderzocht en wordt concreet een pilootinstallatie gebouwd in de haven van Oostende.

Rol van WaterstofNet

WaterstofNet werkt binnen het project verschillende concepten voor H2 bunkering in havens uit en is nauw betrokken bij de uitbouw van het pilootproject in de haven van Oostende.