BatHyBuild
Studie rond waterstof in gebouwen

April 2020 – April 2021

In de “BatHyBuild”, opgestart vanuit de WIC, werd specifiek voor Vlaanderen uitgezocht hoe waterstof zou kunnen helpen om op een kosteneffectieve manier de warmte-en stroomvoorziening in gebouwen klimaatneutraal te maken.  Rekening houdend met de kosten voor de bewoners en voor de maatschappij (incl. infrastructuur in de grond) wordt waterstof in verschillende gebruikssituaties vergeleken met andere opties zoals warmtepompen en warmtenetten.  Er werd zowel gekeken naar het lokaal omzetten van groene stroom naar waterstof als naar scenario’s waarbij waterstof centraal wordt geproduceerd en verdeeld via het gasnet.

Een aantal concrete gebruikssituaties werden berekend, met variatie van verbruiksprofielen, aanwezige infrastructuur, isolatiegraad van huizen, type gebouw of wijk.   

Naast het onderzoeken van de lange termijn-opties voor waterstof, is ook bekeken of er op korte termijn interessante test cases kunnen geïdentificeerd worden in Vlaanderen.

De studie werd uitgevoerd door KU Leuven (COK-KAT), Fluvius en WaterstofNet

Een uitgebreide klankbordgroep, samengesteld uit een aantal clusterleden die technologie ontwikkelen voor deze toepassingen en enkele andere geïnteresseerde organisaties leverde  input en feedback tijdens de studie.

Download de studie

Rol van WaterstofNet

WaterstofNet heeft de studie gecoördineerd  en was ook inhoudelijk betrokken bij de opzet van het rekenmodel en de analyse van mogelijke testcases.

Opname webinar 'Gaan we in de toekomst onze huizen verwarmen met waterstof?' (april 2021)

Download hier de PRESENTATIE van de webinar.