'Power-to-gas' staat voor de omzetting van (variabele) hernieuwbare energie naar waterstof, dat vervolgens in een aantal toepassingen kan gebruikt worden, zoals mobiliteit of warmte.

Wat is ‘Power-to-Gas'?

De inzet van hernieuwbare elektriciteit uit wind en zon neemt in Europa en ook in Vlaanderen sterk toe. Deze fluctuerende, weersafhankelijke hernieuwbare energiebronnen voeden de elektriciteit in op het bestaande elektriciteitsnet, dat niet is aangepast aan deze sterke toename aan fluctuerende elektriciteitsproductie. Aan het slimmer maken van de netten wordt gewerkt, aan de uitbreiding ook, maar dit laatste is vaak niet evident omwille van kosten en vergunningen.

Vandaar dat in de nabije toekomst het bufferen van grote hoeveelheden elektriciteit een noodzaak wordt. En dit zowel om de maximale hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit in te kunnen koppelen, als om deze hernieuwbare elektriciteit zo goed mogelijk te kunnen valoriseren.

Daar waar voor kleinschalige elektriciteitsopslag batterijsystemen volstaan, biedt waterstof perspectieven voor grootschalige energieopslag. Overtollige energie kan omgezet worden in waterstof via het elektrolyseproces. Internationaal wordt de stap van hernieuwbare elektriciteit naar waterstof benoemd als "power-to-gas".

De technologie om elektriciteit om te zetten naar waterstof is dus gekend (elektrolyse), maar moet voor grootschalige toepassingen verder worden ontwikkeld, gedemonstreerd en opgeschaald.

schema-icons.png

 

Valorisatieroutes

Elektrolyse heeft dus het potentieel om duurzame elektrische energie om te zetten in 'groene' waterstof. De geproduceerde waterstof kan in verschillende toepassingen worden gebruikt. Groene waterstof als energiedrager of als optie voor energieopslag kan op verschillende manieren gevaloriseerd worden in de energiesector.

De belangrijkste verschillende valorisatieroutes zijn:

  • Power-to-Power (P2P): waterstof kan worden gebruikt om elektriciteit te produceren in een brandstofcel of in een conventionele gasturbine;
  • Power-to-Gas (P2G): onder bepaalde omstandigheden kan groene waterstof rechtstreeks in de aardgasinfrastructuur worden geïnjecteerd. Het kan ook worden omgezet in biomethaan met behulp van koolstofdioxide (CO2);
  • Power-to-Mobility (P2M): waterstof kan worden gebruikt in de mobiliteitssector in waterstofauto's of bussen (Fuel Cell Electric Vehicles). Groene waterstof kan ook worden gebruikt in de mobiliteitssector voor de productie van biomethanol (gebruikt als een mengsel met traditionele brandstoffen), biomethaan (voor CNG-auto's) en brandstoffen met een lage CO2-voetafdruk afkomstig van het traditionele raffinageproces;
  • Power-to-Chemicals (P2C): waterstof is een belangrijk industrieel gas dat kan worden gebruikt voor de productie van ammoniak, in de petrochemische industrie en / of de voedingsmiddelenindustrie. Groene waterstof kan hier worden gebruikt als een manier om de chemische sector koolstofvrij te maken en het potentieel van hernieuwbare energie optimaal te benutten.