Power-to-Gas Cluster: doelstellingen en activiteiten

De balengrijkste doelstelling is - naast kennisuitwisseling - om de in de roadmap voorgestelde demonstratieprojecten verder uit te werken, de haalbaarheid ervan te toetsen en de meest beloftevolle projecten effectief te realiseren.
Bijkomend doel van de samenwerking is ook nieuwe producten en diensten lanceren, die een doorbraak kunnen betekenen voor de waterstofmarkt.

Doelstellingen
• Ontwikkeling en realisatie van demonstratieprojecten rond 'power-to-gas' in Vlaanderen,
• Uitwerken van creatieve businessmodellen die kunnen leiden tot een interessante, winstgevende ‘power-to-gas’ markt,
• Kennisuitwisseling en gezamenlijke kennisopbouw over 'power-to-gas' concepten,
• Profilering van de Vlaamse industrie binnen de Europese 'power-to-gas' markt,
• Optreden als aanspreekpunt op Vlaams-Belgisch niveau over de rol van 'power-to-gas' in de toekomstige energiestrategie.

Doelgroep
Alle bedrijven die actief zijn in een deel van de waardeketen van 'power-to-gas' :
• Productie van hernieuwbare energie,
• Waterstoftechnologie (productie, transport, opslag),
• Systeemintegratie,
• Toepassingen op waterstof (transport, chemie, H2-to-power,…).

Activiteiten
• Deelname in projectteams gericht op de ontwikkeling van concrete demonstratieprojecten,
• Begeleiding en advies door de clusterorganisatie (WaterstofNet) van alle eigen activiteiten van de bedrijven rond waterstof,
• Jaarlijks bezoek aan een 'power-to-gas' project in een buurland,
• Kennisuitwisseling in 3-maandelijkse algemene meetings.

Een greep uit de eerste initiatieven
• Een lopende haalbaarheidsstudie voor een H2-project bij zonnepark Terranova Solar,
• Twee projectvoorstellen ingediend bij VLAIO,
• Een geslaagd bezoek aan Energiepark Mainz.

Meer info? Download de brochure van de Power-to-Gas Cluster; in het Nederlands of in English

PartnerlogoVLAIO-powertogas-1.png