In de cluster lopen een aantal activiteiten rond kennisuitwisseling over power-to-gas, maar de belangrijkste doelstelling is om de in de roadmap voorgestelde demonstratieprojecten verder uit te werken, de haalbaarheid ervan te toetsen en de meest beloftevolle projecten effectief te realiseren. Bijkomend doel van de samenwerking is ook nieuwe producten en diensten lanceren, die een doorbraak kunnen betekenen voor de waterstofmarkt.

Doelstellingen
• Ontwikkeling en realisatie van demonstratieprojecten rond 'power-to-gas' in Vlaanderen,
• Uitwerken van creatieve businessmodellen die kunnen leiden tot een interessante, winstgevende ‘power-to-gas’ markt,
• Kennisuitwisseling en gezamenlijke kennisopbouw over 'power-to-gas' concepten,
• Profilering van de Vlaamse industrie binnen de Europese 'power-to-gas' markt,
• Optreden als aanspreekpunt op Vlaams-Belgisch niveau over de rol van 'power-to-gas' in de toekomstige energiestrategie.

Doelgroep
Alle bedrijven die actief zijn in een deel van de waardeketen van 'power-to-gas' :
• Productie van hernieuwbare energie,
• Waterstoftechnologie (productie, transport, opslag),
• Systeemintegratie,
• Toepassingen op waterstof (transport, chemie, H2-to-power,…).

Activiteiten
• Deelname in projectteams gericht op de ontwikkeling van concrete demonstratieprojecten,
• Begeleiding en advies door de clusterorganisatie (WaterstofNet) van alle eigen activiteiten van de bedrijven rond waterstof,
• Jaarlijks bezoek aan een 'power-to-gas' project in een buurland,
• Kennisuitwisseling in 3-maandelijkse algemene meetings.

Een greep uit de eerste initiatieven
• Een lopende haalbaarheidsstudie voor een H2-project bij zonnepark Terranova Solar,
• Twee projectvoorstellen ingediend bij VLAIO,
• Een geslaagd bezoek aan Energiepark Mainz.

Meer info? Download de brochure van de Power-to-Gas Cluster; in het Nederlands of in English

 

Innovatief Bedrijfsnetwerk

Het Platform 'Power-to-Gas' is één van de innovatie bedrijfsnetwerken (IBN) die in 2016 werden opgericht, met steun van de Vlaamse overheid.

De doelstelling van het Vlaamse clusterbeleid bestaat erin het ontsluiten van onbenut economisch potentieel en de realisatie van competitiviteitsverhogingen bij Vlaamse ondernemingen via een actieve en duurzame samenwerking tussen bedrijven.

Innovatieve bedrijfsnetwerken hebben tot doel een dynamiek op gang te brengen binnen een groep van ondernemingen. Van deze bedrijfsnetwerken wordt verwacht dat ze via een intense samenwerking tussen de ondernemingen een concreet actieplan uitvoeren, met een aantoonbare economische meerwaarde voor de participerende ondernemingen. Ook gezamenlijke initiatieven in opkomende domeinen passen binnen dit clustertype.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) bundelt samen met de Innovatieve Bedrijfsnetwerken de krachten en middelen. Power-to-Gas is één van deze innovatieve bedrijfsnetwerken. Ontdek de andere op www.vlaio.be/clusters. #sterkinnoveren 

PartnerlogoVLAIO-powertogas-1.png