Power-to-Gas bedrijvencluster 

Het Innovatief Bedrijfsnetwerk (IBN) 'Power-to-Gas' verenigt bedrijven die willen samenwerken rond waterstof als opslagmedium voor hernieuwbare energie en het gebruik ervan voor zero-emissie mobiliteit, warmte- of chemische toepassingen.

Kaart-Power-to-gas_v02-zonderQR.png

De bedrijvencluster is opgericht naar aanleiding van de 'power-to-gas' roadmap-studie voor Vlaanderen (2014-2015). WaterstofNet vzw coördineert de cluster sinds 1 september 2016.

Een van de conclusies van deze roadmap is dat waterstof- en 'Power-to-Gas' demonstratieprojecten nodig zijn in Vlaanderen, om zo de nodige expertise op te bouwen bij deze bedrijven en markten en regelgeving verder te ontwikkelen.

Een andere vaststelling is dat er in Vlaanderen al een sterke waterstofindustrie aanwezig is met internationale spelers die een significante productie hebben in Vlaanderen. Ook wat betreft hernieuwbare energie heeft Vlaanderen belangrijke spelers, met bv. aanzienlijke wind- en zonne-energieproductie in de Noordzee en de havens in Antwerpen en Gent.

De cluster werd aanvankelijk gevormd met een 20-tal bedrijven die zich situeren over de gehele waardeketen, van productie van hernieuwbare energie (wind, zon) over waterstoftechnologie (electrolyse en compressie) tot eindgebruikers van waterstof (transportsector, chemie). 
Momenteel telt de cluster al zo'n 44 leden. De cluster staat steeds open voor nieuwe leden die kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen en complementair zijn aan de huidige partners. 

Check voor nieuws over de cluster onze nieuwspagina

Contact

Voor meer informatie over de Power-to-Gas Cluster kan u contact opnemen met:

Isabel François – WaterstofNet vzw, +32 (0) 478 98 21 40, Isabel.Francois@waterstofnet.eu

www.power-to-gas.be

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Vlaamse Overheid
en wordt uitgevoerd door Agentschap Innoveren & Ondernemen.

logo-powertogas-tagline.jpg