BatHyBuild
Studie rond waterstof in gebouwen

April 2020 – Dec. 2020

In de “BatHyBuild”, opgestart vanuit de WIC, wordt specifiek voor Vlaanderen uitgezocht hoe waterstof zou kunnen helpen om op een kosteneffectieve manier de warmte-en stroomvoorziening in gebouwen klimaatneutraal te maken.  Rekening houdend met de kosten voor de bewoners en voor de maatschappij (incl. infrastructuur in de grond) zal waterstof in verschillende gebruikssituaties vergeleken worden met andere opties zoals warmtepompen en warmtenetten.  Er wordt zowel gekeken naar het lokaal omzetten van groene stroom naar waterstof als naar scenario’s waarbij waterstof centraal wordt geproduceerd en verdeeld via het gasnet.

Een aantal concrete gebruikssituaties worden berekend, met variatie van verbruiksprofielen, aanwezige infrastructuur, isolatiegraad van huizen, type gebouw of wijk.   

Naast het onderzoeken van de lange termijn-opties voor waterstof, bekijken we ook of er op korte termijn interessante test cases kunnen geïdentificeerd worden in Vlaanderen.

De studie wordt uitgevoerd door KU Leuven (COK-KAT), Fluvius en WaterstofNet

Een uitgebreide klankbordgroep, samengesteld uit een aantal clusterleden die technologie ontwikkelen voor deze toepassingen en enkele andere geïnteresseerde organisaties levert input en feedback tijdens de studie.

Rol van WaterstofNet

WaterstofNet coördineert de studie en is ook inhoudelijk betrokken bij de opzet van het rekenmodel en de analyse van mogelijke testcases.

Projectnieuws