Waterstofwagens leiden naar koolstofneutrale mobiliteit
26 juli 2021

Waterstofwagens leiden naar koolstofneutrale mobiliteit

Uit een studie van het International Council on Clean Transportation (ICCT), een Amerikaanse ngo die ijvert voor duurzaam transport, blijkt dat enkel batterijwagens en auto's met een brandstofcel op basis van waterstof leiden naar koolstofneutrale mobiliteit in 2050.

Het ICCT vergeleek de totale uitstoot van broeikasgassen over de volledige levenscyclus van elektrische auto's, auto's met een verbrandingsmotor en auto’s met brandstofcel. Bij de studie werd ook rekening gehouden met de productie van de wagens, het onderhoud en de productie van energie en brandstoffen en dit voor Europa, de Verenigde Staten, India en China.

Ook elektrische voertuigen veroorzaken CO2-emissie in hun levenscyclus. In Europa is de CO2-uitstoot van elektrische auto's vandaag op basis van de huidige energiemix al 66 tot 69 procent lager dan die van een vergelijkbare benzinewagen. Bij de verdere decarbonisatie van de energiemix zal dit toenemen tot 74 – 78% in 2030. Bij 100% groene stroom, stoot een elektrische auto 81 procent minder CO2 uit dan een benzinewagen.

Waterstofwagens met een brandstofcel aangedreven op waterstof bieden evenveel reductiepotentieel als batterijwagens. Vandaag wordt waterstof nog vooral op basis van aardgas geproduceerd (grijze waterstof). Vergeleken met een benzinewagen stoot een auto met een brandstofcel op basis van grijze waterstof 26 procent minder broeikasgassen uit.

De studie geeft aan dat het toepassen van carbon capture and storage (CCS) de levenscyclus-uitstoot al tot 68% kan reduceren door het gebruik van blauwe waterstof. Als duurzame groene waterstof wordt gebruikt, stoot een waterstofwagen tot 80 procent minder CO2 uit.

Download de studie van ICCT hier.