WaterstofNet zoekt enthousiaste nieuwe collega's!
1 juli 2024

WaterstofNet zoekt enthousiaste nieuwe collega's!

De vacature in pdf

Over WaterstofNet

Wereldwijd staat waterstof hoog op de agenda. Niet alleen in Europa, maar ook in andere continenten worden ambitieuze plannen gepresenteerd en worden projecten en technologieën ontwikkeld.

WaterstofNet wil als kennis- en samenwerkingsplatform bijdragen aan een koolstof neutrale samenleving door het ondersteunen en realiseren van waterstofprojecten in Vlaanderen/België en Nederland. Samen met de industrie en overheden zorgen we voor concrete realisaties en leggen we de basis voor verdere samenwerking. Zo laten we Vlaanderen, België, Nederland en de BENELUX verder uitgroeien als vooraanstaande waterstofregio.

Wij doen dit als:

 1. Netwerkcoördinator

via de Waterstof Industrie Cluster verenigen we de waterstofindustrie in Vlaanderen en Nederland. Samen met de meer dan 170 WIC-leden detecteren en ontwikkelen we waterstofprojecten.  Daarnaast is WaterstofNet samen met het Waalse Cluster Tweed de coördinator van de Belgian Hydrogen Council.

 1. Projectontwikkelaar/manager

WaterstofNet ontwikkelt en realiseert projecten samen met overheden en de industrie. Momenteel participeren we in ruim 25 Vlaamse, Nederlandse en Europese waterstofprojecten.  

 1. Kenniscentrum

we zijn het aanspreekpunt rond waterstof voor overheden, bedrijven of het brede publiek. WaterstofNet maakt plannen en studies rond waterstof. Via een eigen opleidingsaanbod (Hydrogen Academy) en de organisatie van waterstofcongressen zorgen we voor een verspreiding van kennis.

 1. Adviseur van de overheid

WaterstofNet is de preferente waterstofpartner van overheden in Vlaanderen/België en Benelux. We werken met hen samen in de realisatie van hun waterstofdoelstellingen en ondersteunen waar mogelijk op vlak van waterstofvisie en – regelgeving.

Over de job

 We zijn op zoek naar collega’s die bij ons gaan meewerken aan de volgende onderwerpen:

 • Beleid
 • Schrijven van projectvoorstellen
 • Coördineren en leiden van projecten
 • Communicatiestrategie en implementatie oa door middel van social media

Beleid

 Cruciaal in de implementatie van waterstof als duurzame energiedrager/feedstock is het ontwikkelen van een duidelijk, lange termijn reglementair kader. WaterstofNet wilt hiervoor het voortouw nemen in Vlaanderen/België, maar dit regionaal/nationaal beleid moet ook voldoen aan het Europese regelgeving en ligt best in lijn met het beleid in de omliggende landen. In direct overleg met bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden wil WaterstofNet hiervoor een faciliterende/coördinerende rol spelen en uitdragen.

Schrijven van projectvoorstellen

Zowel op vlak van innovatie als op vlak van demonstratie is er grote behoefte aan het realiseren van concrete projecten om de vereiste stappen naar grootschalige implementatie te kunnen zetten. We krijgen vanuit de bedrijfs- en onderzoekswereld vele ideeën aangereikt, die omgezet moeten worden in concrete projectvoorstellen, die vervolgens voorgedragen moeten worden voor cofinanciering vanuit Vlaamse, Belgisch, Nederlandse of Europese overheden.

WaterstofNet wil een faciliterendecoördinerende
en schrijvende rol spelen in het opstellen van projectvoorstellen, die onze regio concrete vervolgstappen laat zetten in de implementatie van waterstof.

Coördineren en leiden van projecten

Vanuit consortia van projectvoorstellen krijgt WaterstofNet vaak de vraag de algehele coördinatie van de uitvoering van de projectvoorstellen uit te voeren. In de praktijk betekent dit vaak de inhoudelijke en financiële opvolging/rapportering en het organiseren van de communicatie. Het gaat vaak om meerjarige projecten met een verscheidenheid aan partners, gefinancierd door diverse subsidieprogramma’s (Vlaams/Belgisch/Nederlands/Europees).

Opstellen en implementeren van een communicatiestrategie dmv oa social media

Er wordt immens veel gecommuniceerd over waterstof, op allerlei niveaus. WaterstofNet heeft altijd de strategie gevolgd om een gerichte communicatie te voeren met als pijlers nieuwsberichten met concrete realisaties en inhoudelijk sterke congressen. Vanwege het belang van social media wil WaterstofNet een sterke basisstrategie rond communicatie uitwerken en vertalen naar een actieve social media policy.

Jouw verantwoordelijkheden

Om de genoemde taken te kunnen uitvoeren zijn we op zoek naar 2 nieuwe collega’s die meerdere van bovenstaande onderwerpen kunnen opnemen.

Taken:

Beleid

 • Opvolgen en interpreteren van overheidsbeleid vanuit regionaal/nationaal/Benelux en Europees perspectief
 • Ontwikkelen en onderhouden van structurele contacten met overheden
 • Bespreken van beleidsontwikkelingen met bedrijven en formuleren/communiceren van beleidsaanbevelingen
 • Het organiseren, voorbereiden en coördineren van structureel overleg tussen bedrijven/WIC/BHC en overheden in de Benelux
 • Het schrijven van statusrapporten rond waterstof en van beleidsadviezen

Schrijven van projectvoorstellen

 • Monitoren van financieringsmogelijkheden van Vlaamse/Belgische/Nederlandse/Europese overheden en onderhoud van contacten met de betrokken personen
 • Omzetten projectideeën naar projectplan met consortiumpartners, budget en timing
 • Coördineren, schrijven en indienen van projectvoorstel

Coördineren en leiden van projecten

 • Coördinatie van uitvoering van innovatie en demonstratieprojecten, met aandacht voor inhoudelijke/financiële rapportering en communicatie
 • Direct overleg met financierende overheden

Opstellen en implementeren van een communicatiestrategie dmv oa social media

 • Ontwikkelen van een communicatiestrategie voor oa social media
 • Actief vergroten van het bereik van activiteiten/meningen van WaterstofNet via social media
 • Uitvoeren en coördineren van deze communicatie strategie

Profiel:

 • Sterke interesse in hernieuwbare energie, industriepolitiek, klimaat, waterstof,...
 • Uitgebreide ervaring in de energiesector is een pluspunt
 • Universitair niveau of gelijkwaardig
 • Sterk conceptueel denken en onderscheid kunnen maken tussen ‘hoofdzaken’ en ‘bijzaken’
 • Vlotte communicatie in Nederlands en Engels
 • Vlotte pen en mondelinge communicatie
 • Talent om te organiseren, te modereren en te faciliteren
 • Multidisciplinaire inzet in het Waterstofteam met 13 collega’s
 • Flexibele inzet in een aantal parallel lopende projecten

Ons aanbod:

 • Een marktconform loon met extralegale voordelen.
 • Permanente opleidingsmogelijkheden
 • Deel uitmaken van een boeiende en innoverende werkomgeving in een onderzoeksorganisatie die op internationaal niveau meedraait
 • Er is aandacht voor een gezonde work-life balance.
 • De kans om samen met je collega’s het verschil te maken, je te onderscheiden door creativiteit, innovatie en duurzaamheid.

Heb je interesse? Solliciteer!

 • Bezorg je CV en motivatiebrief: hr@waterstofnet.eu voor woensdag 10 Juli
 • Voor eventuele vragen mag u ons op ditzelfde adres contacteren.
 • Wij zijn een werkgever die zich inzet voor gelijke kansen en diversiteit.