WaterstofNet werkt in project PROCURA aan roadmap voor Power-to-X in België
29 september 2020

WaterstofNet werkt in project PROCURA aan roadmap voor Power-to-X in België

WaterstofNet gaat in kader van het project PROCURA (voluit: Power to X and Carbon Capture & Utilization Roadmap for Belgium) samen met Belgische kennisorganisaties Imec, KU Leuven, VUB, de universiteit van Luik en VITO/EnergyVille een roadmap uitwerken voor de toepassing van waterstof en afgeleide synthetische brandstoffen in alle sectoren in België, met een voorstel voor de stappen die tegen 2030 nodig zijn om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken. 

Het project onderzoekt de rol van power-to-X in multi-energiesystemen en -markten. Scenario-onderzoeken over de hele wereld tonen aan dat Power-to-X (gas zoals H2 of methaan, chemicaliën, vloeibare brandstoffen) en Carbon Capture and Utilization (CCU) cruciale technologieën kunnen worden om ons energiesysteem tegen 2050 koolstofneutraal  te maken en de voorzieningszekerheid te vergroten.  

PROCURA wil dus een duidelijk beeld scheppen van de toepasbaarheid van waterstof in de verschillende sectoren. Waar gebruiken we waterstof het best rechtstreeks, en waar zetten we het beter eerst om in andere synthetische chemicaliën en brandstoffen, zoals methanol, ammoniak of synthetisch methaan? Binnen het project worden verschillende mogelijke oplossingen getoetst op hun potentieel. Er wordt ook gekeken naar opschaalbaarheid van de technologie, naar betaalbaarheid en naar de mogelijkheid om een gebalanceerd en bevoorradings-zeker energiesysteem te behouden.  Tegen het einde van het project  moet er een gedetailleerd en duidelijk becijferd scenario op tafel liggen dat toont hoe P2X aan het toekomstige Belgische energiesysteem kan bijdragen – inclusief concrete beleidsacties die vóór 2030 moeten genomen worden.

WaterstofNet brengt in dit project de specifieke kennis rond waterstoftechnologie aan en legt de link met de relevante waterstofontwikkelingen in de buurlanden. WaterstofNet zorgt ook voor gerichte kennisuitwisseling met andere relevante projecten - zoals de waterstof-importcoalitie - en legt via de Waterstof Industrie Cluster de link met concrete ontwikkelingen in Vlaanderen en Nederland.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie
Procura.png

PROCURA wordt gesponsord vanuit het federale Energietransitiefonds met een budget van 4,5 miljoen euro.

fodec2.jpg