WaterstofNet ondertekent Convenant duurzame voertuigen in de reinigingsbranche.
26 maart 2019

WaterstofNet ondertekent Convenant duurzame voertuigen in de reinigingsbranche.

Adwin Martens, directeur van WaterstofNet, ondertekende op donderdag 21 maart het 'Convenant duurzame voertuigen in de reinigingsbranche'.

Het convenant heeft als doel de ‘kip-ei’ situatie rondom de beschikbaarheid van emissievrije voertuigen en tankmogelijkheden (waterstof vulpunten en elektrische laadpunten) te doorbreken.

Het convenant bestaat uit een aantal doelstellingen, waarvan de belangrijkste: openbare reinigingsvoertuigen moeten zo snel mogelijk, uiterlijk in 2030, emissievrij zijn. Ze mogen dan geen vervuilende uitstoot meer produceren. Het gaat om voertuigen die worden gebruikt voor het schoonmaken van de publieke ruimte en het ophalen van huishoudelijk afval. Die zullen dan worden aangedreven door elektrische of waterstof-elektrische motoren.

Om deze doelstellingen te realiseren sluiten Infrastructuur en Waterstaat, Gemeenten en Publieke Partijen binnen één jaar na ondertekening van het Convenant een plan van aanpak waarin de samenwerking voor de periode na 2020 worden vastgelegd.

Groepsfoto-1.jpg