WaterstofNet is spreker op Interreg Jaarcongres
1 november 2010

WaterstofNet is spreker op Interreg Jaarcongres

Op vrijdag 29 oktober organiseerde Interreg een congres rond duurzame energie, gericht op de actieve bijdrage van de grensregio Vlaanderen-Nederland aan de realisatie van de Europese doelstellingen op vlak van energie.
Naast projecten op vlak van biomassa, energiebesparing in de sociale woningbouw en energiebesparing op industrieterreinen, kreeg ook WaterstofNet het podium om de aanpak en eerste resultaten van het project ‘Waterstofregio Vlaanderen – Zuid-Nederland’ te presenteren.
Nadat de Vlaamse (minister Freya Vandenbossche) en Nederlandse overheden (de heer Hans de Groene) hun visie hadden gepresenteerd, werd in een interessante paneldiscussie de mogelijke toekomstige rol van Interreg op vlak van energie besproken .