WaterstofNet en Hinicio werken aan potentieelstudie voor groene waterstof
16 november 2017

WaterstofNet en Hinicio werken aan potentieelstudie voor groene waterstof

Sinds oktober van dit jaar werken WaterstofNet en Hinicio aan een potentieelstudie voor groene waterstof in het Vlaamse energielandschap, in opdracht van VEA (Vlaams Energieagentschap). In deze studie zullen ze een inschatting maken van de mogelijkheden van groene waterstof voor Vlaanderen, vertrekkend van resultaten en inzichten van buitenlandse studies. De studie neemt mogelijke toepassingen voor waterstof, prioriteiten voor Vlaanderen en mogelijke beleidsmaatregelen, die hierbij kunnen ondersteunen, onder de loep.

De resultaten worden vertaald naar een eerste routekaart voor groene waterstof in Vlaanderen tot 2030 met een globale inschatting voor 2050. Op deze manier kunnen de resultaten van de studie groene waterstof het door de Vlaamse overheid te ontwikkelen 'klimaat- en energiebeleid' concreet onderbouwen. Een grote groep stakeholders uit het Vlaamse energielandschap en de leden van de Power-to-Gas cluster zijn actief betrokken bij het proces. Het doel is de studie af te ronden tegen eind februari 2018. 

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het departement Omgeving en geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid. Haar belangrijkste taken zijn het stimuleren van rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie. Hinicio is een consultancy firma gespecialiseerd in duurzame energie en transport.

Leeuw-VEA-KLEUR-PPT.gif