WaterstofNet en Cluster Tweed werken samen aan een ‘Belgian Hydrogen Council’
14 oktober 2022

WaterstofNet en Cluster Tweed werken samen aan een ‘Belgian Hydrogen Council’

WaterstofNet en Cluster Tweed gaan intensief samenwerken vanaf 2023 onder de vlag van een onafhankelijke ‘Belgian Hydrogen Council’.

In België wordt op de verschillende niveaus aan waterstof gewerkt; de verschillende regio’s en de federale overheid hebben hun eigen waterstofstrategie. Met de Waterstof Industrie Cluster en Cluster Tweed hebben we twee industriële ecosystemen rond waterstof die respectievelijk door Vlaanderen en Wallonië worden ondersteund.
In de buurlanden zien we naast de regionale organisaties ook een nationale vertegenwoordiging van de waterstofindustrie (German Hydrogen Council, France Hydrogène..), die zorgt voor een sterkere profilering van de eigen waterstofsector binnen Europa en die de nationale overheid adviseert. 

Maximale samenwerking 
Europa is zeer ambitieus rond waterstof en een maximale samenwerking tussen bedrijven en overheden is een absolute noodzaak om bij de Europese ambities een belangrijke rol te kunnen spelen. Het gaat hierbij zowel om het verkrijgen van Europese middelen als het vertalen van Europese regelgeving naar de diverse beleidsniveaus in België. De bedrijven die WaterstofNet en Cluster Tweed vertegenwoordigen, zijn daarom vragende partij voor een goede samenwerking tussen de industrie en de verschillende overheden rond waterstof.  Vele bedrijven zijn immers actief in beide regio’s en kunnen enkel hun plannen realiseren in een duidelijk en consistent beleidskader op Europees, federaal en regionaal niveau. 

Belgian Hydrogen Council
Om de samenwerking maximaal te faciliteren, zullen WaterstofNet en Cluster Tweed intensief samenwerken onder de vlag van een onafhankelijke ‘Belgian Hydrogen Council’, die de (Belgische) leden van beide industriële clusters omvat.
Deze Belgian Hydrogen Council zal, bottom-up vanuit de industrie en de experten, advies uitbrengen aan de verschillende overheden rond specifieke thema’s waarin samenwerking noodzakelijk is. Naast de bedrijven die via de beide clusterorganisaties deel uitmaken van de Council, zullen ook experten uit de academische wereld en de sectorfederaties worden betrokken in de werking ervan.
De verdere details van deze samenwerking zullen de komende maanden worden uitgewerkt zodat de ‘Belgian Hydrogen Council’ begin 2023 van start kan gaan.