WaterstofNet coördineert  cluster 'Power-to-Gas' in kader van Vlaams clusterbeleid
9 augustus 2016

WaterstofNet coördineert cluster 'Power-to-Gas' in kader van Vlaams clusterbeleid

“Power to Gas”, het principe waarbij groene elektriciteit wordt omgezet naar waterstof, biedt interessante perspectieven voor grootschalig gebruik en opslag van energie uit hernieuwbare bronnen. 

Uit  de roadmap-studie “Power to Gas “ voor Vlaanderen is gebleken dat in Vlaanderen een aantal unieke spelers uit verschillende deelgebieden van de Power to Gas waardeketen actief zijn (i.e. de productie van groene energie, H2-technologie en H2-eindgebruikers).

Vandaar heeft WaterstofNet een 20-tal geïnteresseerde bedrijven verenigd in het ‘Platform Power-to-Gas’ en een projectvoorstel ingediend in het kader van Innovatieve Bedrijfs Netwerken (IBN) van de Vlaamse overheid.  

Op 14 juli besliste het Agentschap Innoveren en Ondernemen deze bedrijvencluster als IBN financieel te ondersteunen. 

Naast gezamenlijke kennisontwikkeling, zullen een aantal concrete demonstratieprojecten rond ‘power to gas’ worden uitgewerkt.

Het samenwerkingsverband, dat loopt officieel over 3 jaar, start op 1 september 2016 en wordt voor de helft gefinancierd door de bedrijven en voor de helft door de Vlaamse overheid.

Bij interesse of vragen ivm de cluster, kan u contact opnemen met Isabel François - projectmanager 'Power to Gas' : Isabel.Francois@waterstofnet.eu / +32 478 98 21 40

 Combinatielogo_VLAIO.jpg