WaterstofNet aan het woord in magazine 'Ondernemen' van VOKA
27 mei 2021

WaterstofNet aan het woord in magazine 'Ondernemen' van VOKA

Wat met waterstof? luidt de titel (in kader van mobiliteit).

Volgens Adwin Martens van WaterstofNet is er aan waterstof voor trucks geen ontkomen aan:

"In het vrachtvervoer over de weg stijgt de CO2-uitstoot door toedoen van vrachtwagens in Europa zienderogen. “Het wegtransport zal de komende jaren nog flink toenemen. Zo gaat het aantal jaarlijks verkochte vrachtwagens op het oude continent in 2030 volgens voorspellingen 555.000 units bedragen tegenover 380.000 in 2016. Bijgevolg zullen we alles uit de kast moeten halen om de vooropgestelde CO2-doelstellingen te halen. Waterstof past hier perfect in” “Als we de Europese ambities willen waarmaken moet 5 à 10% van de nieuw verkochte vrachtwagens tegen 2025 een nul-uitstoot hebben. Tegen 2030 moet dat meer dan 20% zijn.”

In dit kader is het project HyTrucks (dat waterstof coördineert voor België en deels voor Europa), opgestart. De doelstelling is om zo snel mogelijk tot een waterstofvloot te komen van 1.000 vrachtwagens met een netwerk van 20 H2-tankstations in de logistieke hotspot van Europa, met name de driehoek tussen de havens van Antwerpen, Rotterdam en Duisburg. 

Lees het gehele artikel: https://www.voka.be/mk/nieuws/wat-met-waterstof

Lees het volledige dossier Transport en Logistiek https://www.voka.be/publicaties/mechelen-kempen-ondernemers-2021-05