Waterstof prioriteit in Vlaams relanceplan
28 september 2020

Waterstof prioriteit in Vlaams relanceplan

Vandaag stelde Vlaams minister-president Jan Jambon het Vlaamse relanceplan voor tijdens zijn Septemberverklaring. Dat plan, goed voor 4,3 miljard euro aan investeringen, moet de Vlaamse welvaart en het welzijn van de Vlamingen helpen versterken tijdens en na corona. Het plan steunt op zeven ambities verdeeld over verschillende beleidsdomeinen.

Een versterkte transitie naar een duurzame economie vormt de vierde uitdaging van het relanceplan. Jambon schoof enkele prioriteiten naar voor, zoals de bestrijding van droogte en waterschaarste, verhoogde inzet op hernieuwbare energie en de captatie van CO2 en meer laadpalen voor elektrische voertuigen.

De minister-president bleef echter opvallend lang stilstaan bij het thema waterstof en stelde: “Ik ben ook bijzonder gelukkig dat we verder gaan investeren in waterstofeconomie. Onlangs was ik in Gent waar de eerste waterstofmotor voor de scheepvaart is voorgesteld, helemaal van Vlaamse makelij. Ik geloof echt in deze omwenteling. Die kaart moeten we voluit verder trekken.”

Fragment uit de septemberverklaring

Jambon.jpg

In het relanceplan zelf lezen we dat de Vlaams regering de ambitie heeft om van Vlaanderen een waterstof-topregio maken. Men bekijkt toewijzing van steun aan concrete projecten die op stapel staan, met name de aangekondigde elektrolyseprojecten in de havens in Zeebrugge, Oostende, Antwerpen, Gent. Tegelijk wil men alles in het werk stellen om een Europese IPCEI voor waterstof Van Vlaamse steun te voorzien.

“Dit klinkt als muziek in de oren”, reageert Adwin Martens, directeur van WaterstofNet. “Waterstof staat nu ook in de voorhoede van het Vlaams herstelbeleid. Zoals de minister-president zegt, hebben we hier unieke waterstofspelers, verenigd in onze Waterstof Industrie Cluster (WIC).
De projecten, vermeld in het relanceplan, sluiten direct aan het concept ‘Green Octopus’, waarin de havens een belangrijke rol spelen in het produceren/importeren van groene waterstof en de basis vormen van een hydrogen backbone, die ons linkt aan Nederland en Duitsland. Een impuls naar een waterstofeconomie kan een grote return naar de regio betekenen én bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen. We wachten in spanning af of er specifieke budgetten naar waterstof komen en uiteraard staan we als WaterstofNet samen met onze partners op de eerste rij om hier verder uitvoering aan te geven!”