Waterstof als 'gamechanger
15 september 2022

Waterstof als 'gamechanger" in state of the European Union

Gisteren was een belangrijke dag voor de ontwikkeling van de waterstofeconomie in de EU. In haar jaarlijkse “state of the union” kondigde voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen de oprichting aan van een nieuwe Europese Waterstofbank die 3 miljard euro ter beschikking zal krijgen. Deze bank moet de creatie van een markt voor groene waterstof in de EU faciliteren, door de investeringskloof te overbruggen en door toekomstige vraag en aanbod met elkaar te verbinden.

Later op de dag hield het Europees Parlement een belangrijke stemming over de Hernieuwbare Energie Richtlijn (“RED”). Het Parlement heeft besloten om hogere doelstellingen op te leggen voor het gebruik van RFNBO's (waterstof) in transport (5,7%) en industrie (50%) tegen 2030. Voor industrie zal deze doelstelling nadien oplopen tot 70% in 2035.

WaterstofNet verwelkomt deze belangrijke aankondigingen en zal beide ontwikkelingen de komende weken opvolgen. Verdere acties zullen worden besproken in onze Policy Werkgroep.