Vlaanderen en Nederland investeren samen 14 Meuro in waterstof via Interregproject Waterstofregio 2.0!  WaterstofNet coördineert het project.
26 april 2016

Vlaanderen en Nederland investeren samen 14 Meuro in waterstof via Interregproject Waterstofregio 2.0! WaterstofNet coördineert het project.

interreg_Vlaanderen-Nederland_NL_web.jpgEU-logo.gif

 

De samenwerking rond waterstof tussen Vlaanderen en Nederland is gestart in 2009 onder impuls van het Interreg-project ‘Waterstofregio Vlaanderen-Zuid-Nederland’, gecoördineerd door WaterstofNet.

Vlaanderen en Nederland herbergen immers een aantal unieke technologiespelers en eindgebruikers rond waterstof, zowel op vlak van de ontwikkeling van voertuigen als op vlak van de productie van waterstof uit groene energie.

Binnen ‘Waterstofregio’ zijn een aantal unieke demonstratieprojecten gerealiseerd: 1 MW plant op restwaterstof, een nieuw bus concept op waterstof, een waterstoftankstation in Vlaanderen voor heftrucks, een waterstoftankstation in Nederland voor bussen en auto’s, een vuilniswagen op waterstof en een sloep op waterstof.

Op basis van deze resultaten heeft de regio Vlaanderen-Nederland een sterk eco-systeem rond waterstof ontwikkeld en is de regio actief betrokken bij een aantal Europese initiatieven.

Met de goedkeuring van Waterstofregio 2.0, opnieuw gecoördineerd door WaterstofNet, wordt deze samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland verder verstrekt door bijkomende projecten te realiseren door en voor bedrijven in de regio. 

Op vlak van waterstofinfrastructuur:

  • Ontwikkeling en bouw van twee unieke waterstoftankstations, waar ter plaatse uit groene elektriciteit waterstof geproduceerd zal worden: in Wilrijk wordt het tankstation gekoppeld aan een verbrandingsoven, in Breda wordt het tankstation gekoppeld aan de zonne-energie.
  • Uitbreiding van het bestaande waterstoftankstation op de Automotive Campus in Helmond, om nog meer demonstratietoepassingen te kunnen bedienen
  • Ontwikkeling en inzet van een mobiel waterstoftankstation om demonstraties op verschillende plaatsen in de regio te faciliteren

Op vlak van Zero-emissie toepassingen:

  • Demonstratie van Europa’s grootste vloot van 75 heftrucks, waarbij gebruik wordt gemaakt van ‘indoor’ waterstof tanken.
  • Ontwikkeling en demonstratie van de eerste grote (40 ton) vrachtwagen op waterstof in Europa
  • de voorzetting van het demonstratieprogramma voor vuilniswagens, opgestart in het vorige Interreg-project, in Vlaanderen en Nederland

Om het bestaande ecosysteem, bestaande uit technologie-ontwikkelaars en eindgebruikers, verder  uit te bouwen wordt samengewerkt met een regionale ontwikkelingsmaatschappijen en netwerkorganisaties. 

Het totale budget van het project is 14 miljoen euro, waarvan 6 miljoen euro beschikbaar komt vanuit Interreg. 

Partners in het project zijn: WaterstofNet, Colruyt Group, VDL, PitPoint, E-Trucks, ISVAG, POM Antwerpen, SPK, POM West-Vlaanderen en Automotive NL.

Bekijk hier het persbericht van Interreg Vlaanderen-Nederland.

Philippe Muyters, Vlaams Minister van werk, economie, innovatie en sport over'Waterstofregio 2.0':

“Het Interreg Vlaanderen-Nederland project 'Waterstofregio 2.0' is een mooi voorbeeld van hoe een sterke focus op innovatie bij bedrijven ervoor kan zorgen dat economische ontwikkeling en een ambitieus klimaatbeleid hand in hand gaan. De Interreg-steun vanuit Europa, waaraan ik als Vlaams minister bevoegd voor Economie en Innovatie 375.000 euro toevoeg, moet een hefboom zijn om ondernemingen grensoverschrijdend te laten samenwerken aan concrete demonstratieprojecten op vlak van tankinfrastructuur en zero-emissie toepassingen. Zo kunnen we onze regio tot een Europese koploper maken inzake waterstoftechnologie.”