Vernieuwde Belgische federale waterstofstrategie gelanceerd in Antwerpen
18 oktober 2022

Vernieuwde Belgische federale waterstofstrategie gelanceerd in Antwerpen

Vandaag is de vernieuwde Belgische federale waterstofstrategie voorgesteld in het Havenhuis in Antwerpen, in aanwezigheid van premier Alexander De Croo, federaal minister van energie Tinne Van der Straeten, staatssecretaris van relance en wetenschapsbeleid Thomas Dermine en een aantal stakeholders uit de sector.

In oktober 2021 werd de eerste federale waterstofvisie voor België gelanceerd, met de definitie van vier pijlers:

  • België als invoer-en doorvoerhub voor groene waterstof in Europa
  • het leiderschap van Belgische bedrijven in de waterstofwaardeketen
  • de ontwikkeling van een robuuste waterstofmarkt en
  • internationale samenwerking

De recente geopolitieke gebeurtenissen en de daaruit volgende energiecrisis, hebben de aanzet gegeven tot een versnelling van de Europese waterstofstrategie met verhoging van de ambities rond productie, import en gebruik van waterstof.

In het licht van die verhoogde ambities heeft ook de Belgische federale overheid een herziening van haar strategie uitgewerkt.

De vier pijlers zijn verder geconcretiseerd en de ambities zijn aangescherpt.

De voorziene import van waterstof en -afgeleiden in 2030 is aanzienlijk verhoogd van 3-6TWh in de originele strategie tot 20TWh in het nieuwe plan. 

Men kijkt hiervoor naar waterstofproductie op de Noordzee via de ontwikkeling van een Noordzee elektriciteits-en waterstofnetwerk, maar ook naar waterstof die via pijplijnen uit Zuid-Europa en Noord-Afrika wordt getransporteerd en waterstofderivaten die via schip uit overzeese gebieden worden ingevoerd. 

Voor het ondersteunen van bedrijven en kennisinstellingen worden bestaande instrumenten verder uitgewerkt zodat ze maximale kansen bieden voor waterstoftechnologie en wordt geïnvesteerd in een testcentrum.

De ontwikkeling van een waterstofmarkt zal verder gefaciliteerd worden door de uitbouw van een waterstofpijpleidingwerk en met het uitwerken van een certificeringsregeling en een marktplatform.

Samenwerking blijft essentieel, zowel met de regionale overheden en het met het lokale waterstofecosysteem als met internationale partners.

De federale overheid spreekt dan ook expliciet haar steun uit voor de Belgian Hydrogen Council die WaterstofNet en Cluster Tweed gaan uitbouwen.  

Collega Isabel François nam deel aan het panelgesprek met als topic 'Wat hebben bedrijven en kennisinstellingen nodig hebben om hun waterstofambities te realiseren?'

Het panelgesprek werd gemodereerd door Thomas Dermine, State Secretary for Economic Recovery and Strategic Investments, in charge of Science. Andere panelleden waren Ilham Khadri (CEO Solvay), Raphael Tilot (Executive President Renewables & Hydrogen, John Cockerill) en Peter Simkens (Business development manager, Von Karman Institute for Fluid Dynamics).