Veel belangstelling voor infosessie in Vlaams-Brabant
6 mei 2010

Veel belangstelling voor infosessie in Vlaams-Brabant

Veel belangstelling voor infosessie over het waterstofregioproject in Vlaams Brabant

Op 28 april organiseerde Flanders Smart Hub in samenwerking met WaterstofNet een infosessie over het waterstofregioproject bij IMEC in Leuven.  Meer dan zestig geïnteresseerden woonden de sessie bij.  Zij kregen een goed beeld van de van de stand van zaken, kansen en opportuniteiten van het waterstofregioproject voor het eigen bedrijf/organisatie.

De presentaties van de sessie kan u hier downloaden:

16.00 - 16.05 uur: Verwelkoming door Wouter Florizoone - Flanders Smart Hub
16.05 – 17.05 uur: Kansen voor Vlaanderen: Inleiding WaterstofNet + voorstelling van de demonstratieprojecten door Adwin Martens & Pascal Heyvaert (WaterstofNet vzw)
17.05 – 17.15 uur: Videofragment Solvay
17.15 – 17.30 uur: Questions & Answers
17.30 – 17.45 uur: Hydrogen generation with solar light - Stefan Degroote - Imec
17.45 – 18.00 uur: Afsluitende speech door Sus Bergmans ter vervanging van Monique Swinnen, Gedeputeerde voor Economie provincie Vlaams-Brabant