Uitnodiging: Mogelijkheden voor waterstof in Zeeland/Vlissingen/10 november
27 oktober 2016

Uitnodiging: Mogelijkheden voor waterstof in Zeeland/Vlissingen/10 november

EU-logo.gif

 interreg_Vlaanderen-Nederland_NL_Fund_RGB-1.jpg

Waterstof wordt als belangrijke energiedrager gezien voor toepassing in “0-emissie” mobiliteit en bij grootschalige opslag van hernieuwbare elektriciteit uit bijvoorbeeld wind en zonne-energie.

Op 10 november nodigen WaterstofNet u Impuls Zeeland u uit op Dok41 in Vlissingen voor een bijeenkomt rond de mogelijkheden voor waterstof in de provincie Zeeland.  We willen u inspireren met concrete voorbeeldprojecten  en de regionale cluster verder uitbouwen.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van het Interreg project 'Waterstofregio 2.0', dat mede mogelijk wordt gemaakt met Europese middelen (Interreg Vlaanderen-Nederland).

Download hier het programma.