Uitbreiding tankstation op de Automotive Campus in Helmond en bouw mobiel waterstofvulpunt gegund aan PitPoint
6 juli 2017

Uitbreiding tankstation op de Automotive Campus in Helmond en bouw mobiel waterstofvulpunt gegund aan PitPoint

 

 

 

 

EU-logo.gif   interreg_Vlaanderen-Nederland_NL_web.jpg  


Op basis van de  Europese aanbestedingsprocedure is de uitbreiding van het tankstation van WaterstofNet op de Automotive campus in Helmond en de bouw van een mobiel waterstofvulpunt gegund aan PitPoint.

PitPoint gaat - in opdracht van WaterstofNet en in het kader van het Waterstofregio 2.0 project - een verplaatsbaar waterstoftankstation bouwen dat bij bedrijven in Vlaanderen en Nederland op locatie kan worden ingezet voor praktische demonstraties. Daarnaast zal PitPoint het bestaande waterstoftankstation op de Automotive Campus in Helmond uitbreiden, zodat deze in capaciteit – zowel in compressie als productie – wordt verdubbeld.

Beide stations zullen eind februari 2018 door PitPoint worden opgeleverd, en gedurende de daaropvolgende twee jaar worden onderhouden. 

Naast steun van Interreg worden deze installaties financieel mee mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.
De gemeente Helmond, Automotive Campus, en Regionale Veiligheidsdienst zijn - naast Pit Point en WaterstofNet -de andere betrokken partners.

Met de uitbreiding van het waterstoftankstation in Helmond kan een breder en groter scala aan voertuigen – auto’s, bussen, vuilniswagens en vrachtwagens – getankt worden. Daarnaast geeft het mobiele waterstofvulpunt WaterstofNet de mogelijkheid om in de grensregio Vlaanderen-Nederland bij bedrijven zelf praktische demonstraties te verzorgen. Op deze manier krijgen bedrijven ‘hands-on’ ervaring en kunnen zij dit gebruiken voor hun toekomstige investeringsbeslissingen.

“Wij denken in de eerste instantie aan demonstraties met heftrucks bij logistieke bedrijven. Maar we gaan ook kijken naar bijvoorbeeld vuilniswagens,” aldus Martens van WaterstofNet. 

“Waterstof is de schone brandstof van de toekomst. Wij zetten vol in op rijden op waterstof en zijn dan ook ontzettend blij met samenwerking met WaterstofNet,” zegt PitPoint CEO Erik Kemink.
“Wij zijn vanaf het begin betrokken geweest bij de bouw en het onderhoud van het station in Helmond en zijn trots dat we de uitbreiding én de bouw van het mobiele tankstation op ons mogen nemen.”  

Wie interesse heeft om een demonstratie op zijn site uit te voeren kan alvast contact opnemen met wouter.vanderlaak @waterstofnet.eu.  Een meer specifieke publieke oproep volgt nog.

 

Logo-balk-web.gif