9 december 2010

UGent organiseert practica ivm de waterstofmotor

Binnen de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de UGent wordt reeds vele jaren onderzoek verricht naar waterstofmotoren. Waterstof kan één van de manieren zijn om hernieuwbare energie aan te wenden voor de aandrijving van voertuigen, zonder CO2 uitstoot en met nagenoeg nulemissies. Hernieuwbare energie heeft het nadeel “intermittent” te zijn, de productie van groene elektriciteit varieert bv. met de weersomstandigheden (denk aan zonne-energie, windkracht, …). Waterstof kan als energiebuffer dienen, om de vraag naar energie beter te kunnen afstemmen op het aanbod.

De UGent is één van de 14 partners binnen het 'waterstofregioproject' en heeft ondermeer als taak gekregen om een infrastructuur te ontwikkelen ter demonstratie van de werking van waterstofmotoren. Verbrandingsmotoren op waterstof zijn interessant gezien zij een hoog vermogen kunnen behalen, met laag brandstofverbruik en nagenoeg nulemissies.

In première voeren de studenten 1ste Master Burgerlijk Ingenieur Werktuigkunde-Elektrotechniek in de week van 13 december practicum uit op een waterstofmotor. Daarbij meten ze zowel op benzine als op waterstof om na te gaan met welke brandstof het hoogste rendement wordt behaald. De motor is van oorsprong een benzinemotor die door de onderzoeksgroep Vervoertechniek werd omgebouwd tot waterstofmotor.