Subsidies voor waterstoftankstations in Vlaanderen en Nederland

19 maart 2018
Categorie: Waterstof
Subsidies voor waterstoftankstations in Vlaanderen en Nederland

BENEFIC is een grensoverschrijdend en innovatief project voor de ontwikkeling van laad- en tankinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen voor transport. Met BENEFIC streven de verschillende partners ernaar 740 punten voor alternatieve brandstoffen en energiedragers te realiseren tegen 2020. Hieronder vallen de volgende categorieën: oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, elektrische taxi’s en elektrische bussen, CNG- en LNG-infrastructuur, waterstoftankinfrastructuur en walstroom voor de binnenvaart.

Via een open projectoproep voor publieke en private partijen worden infrastructuurprojecten gekozen en gesubsidieerd. BENEFIC wordt gefinancierd door het Connecting Europe Facility-programma (CEF) van de Europese Unie.

De maximale financiële steun bedraagt 20% van de kosten die in aanmerking komen voor de infrastructuurwerken, met een maximum van 300 000 euro voor een waterstoftankstation. Alleen de kapitaalinvesteringskosten komen in aanmerking voor subsidie. Overhead-, exploitatie- en operationele kosten niet.  

De begunstigde dient steeds aan te tonen dat er geen overlap is met andere door de EU gesubsidieerde initiatieven voor het specifieke projectvoorstel.

De projecten moeten langsheen het TEN-T kernnetwerk Nederland en/of Vlaanderen liggen of in de onmiddellijke omgeving hiervan. Voor Nederland kunnen zeven tankstations gesubsidieerd worden, voor Vlaanderen twee.

Uw project indienen kan tot en met 14 mei 2018.

Voor meer info:
- bezoek de website www.benefic.eu of
- mail naar info@benefic.eu

Terug