Studie “Vlaams potentieel voor groene waterstof” van WaterstofNet en Hinicio gepubliceerd.
15 november 2018

Studie “Vlaams potentieel voor groene waterstof” van WaterstofNet en Hinicio gepubliceerd.

WaterstofNet heeft in samenwerking met Hinicio en in opdracht van VEA (Het Vlaams Energieagentschap) een inschatting gemaakt  van de mogelijkheden van groene waterstof voor Vlaanderen, vertrekkend van resultaten en inzichten van buitenlandse studies. De studie beschrijft en kwantificeert mogelijke toepassingen voor waterstof, geeft prioriteiten voor Vlaanderen aan en adviseert mogelijke beleidsmaatregelen.

De resultaten zijn vertaald naar een routekaart voor groene waterstof in Vlaanderen tot 2030 met een globale inschatting voor 2050. Een grote groep stakeholders uit het Vlaamse energielandschap en de leden van de Power-to-Gas cluster waren actief betrokken bij het proces. 
De routekaart uit deze studie wordt binnen de cluster “Power-to-Gas” verder vertaald naar concrete projecten.

U kan de studie hier downloaden.