Save the date: 29 november Congres WaterstofNet
11 oktober 2013

Save the date: 29 november Congres WaterstofNet

 

Op vrijdag 29 november vindt op de AutomitiveCampusNl het derde congres plaats van WaterstofNet.

Volledig in lijn met de internationale trend (Europa investeert in de periode 2014-2020 1,4 miljard Euro in waterstofprojecten) bereidt de regio Vlaanderen/Zuid-Nederland zich via het Interreg project "Waterstofregio Vlaanderen-Zuid-Nederland" voor om in Europa tot de koplopers op het vlak van waterstof te behoren.

Dit congres geeft u een concreet beeld van de resultaten en perspectieven op vlak van waterstof in de regio met toonaangevende sprekers vanuit de industrie, overheden en Europa.

Aansluitend wordt het waterstoftankstation, dat, binnen het Interreg-project, -in opdracht van WaterstofNet- door Ballast Nedam is gebouwd op de AutomtiveCampusNl in Hemond officieel geopend. Een nieuw ontwikkelde bus en een vrachtwagen op waterstof worden getankt.
Een uitnodiging met concreet programma wordt u kortelings toegestuurd.

Resultaten en perspectieven voor waterstof in Nederland en Vlaanderen met aansluitend officiële opening van het waterstoftankstation op de AutomotiveCampusNl in de gemeente Helmond.