Mogelijkheid tot meedenken over implementatieplan voor waterstofinfrastructuur in België
10 augustus 2015

Mogelijkheid tot meedenken over implementatieplan voor waterstofinfrastructuur in België

Binnen het Europese ‘Hydrogen Infrastructure for Transport’ (HIT) - 2 Corridors project werkt WaterstofNet een implementatieplan voor waterstofinfrastructuur uit voor personenauto's in België (H2Mobility Belgium).

Dit plan wordt mee gefinancierd door de Vlaamse Overheid en de Europese Unie (Trans European Transport Network TEN-T).

In het kader van dit plan, werkt WaterstofNet nauw samen met de Université Catholique de Louvain (UCL), betrokken bedrijven en overheid.

In oktober is de eerste draftversie klaar en ook een executive summary.
Graag willen wij iedereen de mogelijkheid geven om eventuele opmerkingen of suggesties te formuleren.

Indien u hiervoor interesse heeft, mag u zich aanmelden bij wouter.vanderlaak@waterstofnet.eu.

Meer info ivm het HIT 2 project:

Het doel van het TEN-T project ‘HIT – 2 Corridors’ is om een geharmoniseerd netwerk voor waterstofinfrastructuur uit te werken voor 2 voor TEN -T belangrijke transport routes (Noordzee - Baltische Zee corridor en Scandinavische-Middellandse zee corridor).

Concreet betekent dit dat

- implementatieplannen worden uitgewerkt voor waterstofinfrastructuur in Finland, Polen, België en Riga
- bijkomende waterstoftankstations worden gebouwd in Stockholm, Götheborg en Voikoski
- strategische analyses worden gemaakt om de waterstofcorridors te integreren en op mekaar af te stemmen.

De nieuwsbrief van het project HIT-2 corridors kan u hier downloaden

AO-logo.jpgvlaanderen-1.jpg

nl_tentea_beneficiaries_logo4.png