Minister Wiebes licht kabinetsvisie rond waterstof toe
31 maart 2020

Minister Wiebes licht kabinetsvisie rond waterstof toe

Op maandag 30 maart informeerde Nederlands minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes de Tweede Kamer met zijn Kabinetsvisie waterstof. In dit document wordt het potentieel van waterstof in de Nederlandse energietransitie op diverse vlakken geduid. De kabinetsvisie toont aan dat het Nederland menens is met de waterstofambities. Het document zet de lijnen voor een beleidskader uit en wil vertrouwen creëren voor diverse spelers om aan de slag te gaan met waterstof in afwachting van het nationaal waterstofprogramma.

Om te komen tot een duurzame waterstofketen in Nederland wordt de nadruk gelegd op samenwerking tussen bedrijven, clusters, lokale overheden, buurlanden, Europa en zelfs de wereld. WaterstofNet doet reeds tien jaar aan grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. Op mobiliteitsvlak wordt werk gemaakt van een uitrol van waterstoftankinfrastructuur binnen de Benelux en ook op vlak van heavy duty (vrachtwagens, bussen, vuilniswagens, …) lopen er gezamenlijke projecten. WaterstofNet neemt ook de coördinerende rol op zich binnen het waterstof IPCEI-project Green Octopus om een fysische waterstof-corridor ‘Vlaanderen-Nederland’ te realiseren. Deze activiteiten sluiten naadloos aan bij de geformuleerde ambities in de Kabinetsvisie.

WaterstofNet verwelkomt dan ook deze Nederlandse ambities en biedt zich aan als partner om deze mee te realiseren. In het nationaal waterstofprogramma vanaf 2021 hopen we de Vlaams-Nederlandse waterstofsamenwerking te kunnen verankeren.

Download hier de kabinetsvisie.