Met 12 bijkomende bedrijven groeit de Waterstof Industrie Cluster naar ruim 70 leden
11 februari 2021

Met 12 bijkomende bedrijven groeit de Waterstof Industrie Cluster naar ruim 70 leden

Sinds eind vorig jaar groeide de Waterstof Industrie Cluster (WIC) met 12 nieuwe leden tot ruim 70 spelers. De WIC is een industrieel samenwerkingsverband op vlak van waterstof gecoördineerd door WaterstofNet. De cluster verenigt bedrijven, overheden en kennisinstellingen die willen samenwerken rond waterstof. We stellen u graag Solvay, Alstom, Altran, Perpetum Energy, Sirris, HIMA, Covess, Vollenhoven Olie Groep, Everfuel, G&V Energy Group, Plug Power en John Cockerill voor.

Solvay is een Belgische multinational die actief is in de chemie en plastics. Het bedrijf behoeft H2 onder meer voor de productie van waterstofperoxide en zet in op waterstoftechnologie via o.a. de Aquivion ionomeren.

Alstom is een multinationale onderneming die vooral actief is op het gebied van transport over het spoor. Op waterstofvlak heeft men een proven track record met de waterstoftreinen ‘Coradia iLint’ in Duitsland en Nederland.

Altran is als Engineering en R&D merk van de Capgemini groep de productontwikkelingspartner van alle grote Europese automotive OEM’s, aerospace OEM’s, energie sectorleiders en grote spelers op vlak van maritime OEM’s in Frankrijk, Spanje en Italië. Een aantal technologieën en producten waarbij waterstof een element is, worden al mee door Altran ontwikkeld.

Perpetum Energy i
s een installateur van grootschalige zonnepaneelinstallaties en windenergie actief in België, Nederland en Taiwan. Perpetum bereidt zich voor op de productie van groene waterstof voor diverse projecten zoals waterstof voor industriële afname, mobiliteit en opslag.

Sirris is het collectief centrum van de Belgische technologische industrie. Sirris ondersteunde reeds verschillende bedrijven bij waterstofontwikkelingen en het bekijkt momenteel actief hoe het de Belgische waardeketen (nog beter) kan ondersteunen binnen een aantrekkende waterstofmarkt.

HIMA is als Duits familiebedrijf gespecialiseerd in safety PLC’s en bijbehorende diensten. Voor waterstof biedt het bedrijf een leak detection systeem aan om lekken te detecteren in een pijplijn.

Covess is een producent van composieten drukvaten. Enkele jaren geleden werd een type V waterstoftank voor personenwagens ontwikkeld. Covess wil deze op korte termijn certificeren en produceren.

Vollenhoven Olie Groep is een Tilburgs familiebedrijf dat actief is in de smeerolie- en brandstoffen branche. Het heeft ruim 90 tankstations in Zuid-Nederland. Sinds. Aangezien sterk ingezet wordt op alternatieve brandstoffen, bekijkt men actief de realisatie van een waterstoftankstation.

Everfuel is een ambitieuze Deense ‘start-up’ en een beursgenoteerde leverancier van groene waterstof. Everfuel heeft een innovatieve, efficiënte en schaalbare waardeketen ontwikkeld waarin waterstof productie, distributie en tankstations op een slimme manier worden geïntegreerd en gekoppeld.

G&V Energy Group  is een jong en dynamisch Belgisch groeibedrijf actief op de markt van tankstations. Het is de grootste onafhankelijke speler op de Belgische markt en exploiteert meer dan 200 tankstations. Op vlak van waterstof kijkt men naar de realisatie en/of exploitatie van waterstoftankstations zowel voor personenwagens als trucks.

Plug Power levert al meer dan 10 jaar waterstof- en brandstofceloplossingen in Europa bij industriëlen, logistieke klanten en autofabrikanten. Verder ontwikkelt Plug Power Europe een complete portfolio van waterstofoplossingen: brandstofcellen voor waterstofmobiliteit en stationaire oplossingen, elektrolysers voor Power-to-Gas, Power-to-Mobility en Power-to-Industry.

John Cockerill
is een werktuigbouwkundige groep. Het produceert machines voor staalfabrieken, industriële warmteterugwinningsapparatuur en ketels, evenals rangeerlocomotieven. John Cockerill legt zich meer en meer toe op groene waterstofproductie via alkaline elektrolysesystemen voor diverse toepassingen.

Kortom, stuk voor stuk waardevolle spelers om verder aan het waterstofverhaal te schrijven in België en Nederland. De WIC doet aan netwerking, kennisuitwisseling, projectidentificatie en treedt op als platform naar diverse overheden. Om de groeiende cluster nog beter te ondersteunen, heeft WaterstofNet nu drie WIC-managers: Isabel François, Yannick Van den Broeck en Davine Janssen. Heeft u ook interesse om de cluster te vervoegen? Contacteer hen of vul dit formulier in!

Overzicht WIC leden
Klik op de kaart om deze te vergroten