Maritieme Campus wil top scheepvaartindustrie naar Antwerpen halen   
©  KCAP
22 januari 2021

Maritieme Campus wil top scheepvaartindustrie naar Antwerpen halen  

De Antwerpse rederij CMB wil in de tweede helft van 2023 de Maritieme Campus Antwerpen (MCA) openen. Die komt vlak naast de Hobokense Polder op de voormalige site van het smeeroliebedrijf BP. Tientallen Europese bedrijven komen er samen om aan innovaties in de scheepvaart te werken. Er komen ook horecazaken, een groene corridor en ruimtes voor culturele verenigingen.

De toekomstige campus krijgt een oppervlakte van 40.000 m² met een hoofdgebouw van 45m hoog. Daar zullen bij de oplevering in 2023 zo'n 500 tot 700 mensen werken. Bedoeling is om er met tientallen bedrijven uit binnen- en buitenland samen te werken rond innovatie in de scheepvaart, bijvoorbeeld rond het aan boord krijgen van waterstof of andere alternatieve brandstoffen.

Tot hiertoe zouden al zo'n vijftig Europese bedrijven concrete interesse tonen om werknemers naar de campus in Hoboken af te vaardigen. Daarnaast is er ook plaats voor onderzoeksinstituten en start-ups. Met alle aanwezige spelers wil CMB een ecosysteem uitbouwen om de toekomst van de scheepvaartindustrie uit te tekenen. Op vlak van waterstof wil CMB alvast twee kleine schepen op waterstof inzetten die mensen van en naar de campus brengen.

Referentie: https://www.gva.be